Teatr Mały Tychy

W dniu 12 kwietnia br. podpisaliśmy umowę z Gminą Miasta Tychy, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, na generalne wykonawstwo inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej oraz zagospodarowaniem terenu”, wartej ponad 25,5 mln brutto! W dniu 19 kwietnia Milimex przejął już oficjalnie plac budowy, a na wykonanie robót zgodnie z umową przewiduje się 18 miesięcy.
Zajmiemy się również renowacja zabytkowej mozaiki zdobiącej jedną z zewnętrznych ścian Teatru i przywrócimy jej dawny blask.

Realizacja jest współfinansowana z rządowych środków funduszu Polski Ład.

Poprzedni wpis
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY