Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka:

Milimex S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41- 100) Olimpijska 7,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem:

KRS: 0000623391,

NIP: 6430009892,

REGON: 271998882,

w imieniu której działają: Sowa Eugeniusz – Prezes Zarządu, Jureczko Sławomir – Członek Zarządu, Malinowski Michał – Członek Zarządu, Sowa Bożena – Prokurent zwaną dalej Administratorem Danych Osobowych, w celu realizacji: umów, zleceń, zamówień. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, księgową lub prawną administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. – Po upływie tego okresu dane będą anominizowane. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.