SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY

24 maja 2022 roku firma Milimex S.A. wraz z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podpisała umowę o wartości 5 412 000,00 zł brutto na utworzenie oddziału łóżkowego przeszczepowego na 6. piętrze budynku oddziału Hematologii i Transplantologii szpiku. Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wykonaj”.

Obiekt znajduje się w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, zlokalizowany jest u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Francuskiej. Budynek objęty jest ochroną zabytków na mocy ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dodatkowo, część szpitala w trakcie budowy będzie świadczyła opiekę pacjentom.

W ramach kontraktu zostaną wykonane:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim ( Etap I )
 • Roboty budowlano-instalacyjne  ( Etap II ).

Zakres robót budowlanych :

 • przebudowa pomieszczeń w celu doprowadzenia do zgodności ich układu przestrzennego z obowiązującymi przepisami oraz  nowymi potrzebami funkcjonalno-przestrzennymi;
 • wymiana stolarki okiennej;
 • wykonanie robót wykończeniowych;
 • remont dachu wraz z wymianą pokrycia;
 • dostawa i montaż wyposażenia objętych specyfikacją;

Zakres instalacyjny:

 • instalacja wodociągowa (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji);
 • instalacja kanalizacji sanitarnej;
 • instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
 • instalacja centralnego ogrzewania;
 •  instalacja gazów medycznych;
 • instalacja elektryczna;
 • instalacja teletechniczna, sieci okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, telefoniczną, monitoringiem pacjentów, telewizją kablową;
 • wprowadzenie systemu kontroli dostępu;
 • instalacja przyzywowa;
Poprzedni wpis
CASYNO SOSNOWIEC
Następny wpis
Teatr Mały Tychy