Relacje Inwestorskie

Komunikat

Data

Plik – PDF

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki 04.08.2020 r.

04.08.2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki 13.07.2020 r.

13.07.2020

Komunikat MILIMEX S.A. 26.06.2020r.

26.06.2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki 26.06.2020r.

26.06.2020

Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 15.06.2020r.

15.06.2020

Protokół-z-posiedzenia-Rady-Nadzorczej-07.05.2020

25.05.2020

Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-za-rok-obrotowy-2019

25.05.2020

Roczne-pisemne-sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-za-rok-2019

25.05.2020

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2020

25.05.2020

Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 25 maja 2020

25.05.2020

KOMUNIKAT MILIMEX S.A. 30.03.20

30.03.2020