Relacje Inwestorskie

Komunikat

Data

Plik – PDF

Protokół-z-posiedzenia-Rady-Nadzorczej-07.05.2020

25.05.2020

Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-za-rok-obrotowy-2019

25.05.2020

Roczne-pisemne-sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-za-rok-2019

25.05.2020

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2020

25.05.2020

Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 25 maja 2020

25.05.2020

KOMUNIKAT MILIMEX S.A. 30.03.20

30.03.2020