Realizacje w Republice Czeskiej

 1. Szkoła Hlubočky – Dukla
 2. Szkoła Mokré Lazce
 3. Szkoła Hodslavice
 4. Przedszkole Dvorce
 5. Przedszkole Hrabyně
 6. Obiekty socjalne Ester – Javornik
 7. Przedszkole Montessori – Nový Jičín
 8. Budynek Policji – Nový Jičín
 9. Park Technologiczno Wynalazczy Ostrava
 10. Budynek biurowy Firmy THERMA FM Pržno
 11. Hala Werk Aréna Třinec
 12. Przedszkole Mariánské Údolí
 13. Urząd Konserwatorski Ostrava
 14. Budynek mieszkalny Dvorce ul. Palackého
 15. Budynek Mieszkalny Dvorce ul. Nemocniční
 16. Szkoła muzyczna Ostrava
 17. Szpital Bohumín
 18. Przedszkole Bludovice
 19. Szkoła Artystyczna Hlučín
 20. Szkoła podstawowa Příbor
 21. Budynek Urzędu Mokré Lazce
 22. Przedszkole Horní Datyně
 23. Budynek biurowy Ostrava ul. Provaznická
 24. Przedszkole Opava ul. Vaníčkova
 25. Budynek socjalny Starý Jičín
 26. Ośrodek Zdrowia Klimkovice
 27. Hala produkcyjna Faurecia MLADÁ BOLESLAV